Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

13.12.2016 22:53

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pisanje popratnog pisma (pisma motivacije), Priprema za intervju,

U kojoj industriji planirate raditi?

Zdravstvo

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je