Usluga masaže

Datum objave

13.12.2016 23:16

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana