Popravak prekidača i utičnica

Datum objave

14.12.2016 09:54

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: zamjena,

Koliko utičnica ili prekidača je potrebno popraviti?

Ostalo: sve

Od kada postoji ovaj problem?

Periodično, u proteklih mjesec dana i duže

Gdje se nalaze utičnice i prekidači?

Na vanjskoj površini

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da električar obezbijedi materija i dijelove

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

plačam po žavršetku radova u gotovini