Doček Nove godine

Datum objave

14.12.2016 19:09

Gdje planirate putovati?

Beč,

Sa kojeg odredišta polazite?

Ostalo: brcko

Molimo upišite datum Vašeg putovanja

31.12.2016

Koliko dana planirate da traje Vaše putovanje?

5 dana

Za koliko osoba je planirano putovanje?

2

Da li putovanje uključuje djecu mlađu od 12 godina?

Ne

Način putovanja

Autobus

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana