Postavljanje fasade

Datum objave

14.12.2016 21:07

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je