Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

15.12.2016 16:27

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Zelim da radim

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pisanje životopisa (CV-a),

U kojoj industriji planirate raditi?

Zdravstvo

Na kojem jeziku je potrean CV/popratno pismo?

BHS,

Za koje tržište je potreban CV/popratno pismo?

Domaće

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je