Zimovanje

Datum objave

16.12.2016 08:40

Gdje planirate putovati?

Austrija,

Sa kojeg odredišta polazite?

Banja Luka

Molimo upišite datum Vašeg putovanja

28.12

Koliko dana planirate da traje Vaše putovanje?

Ostalo: 4

Za koliko osoba je planirano putovanje?

2

Da li putovanje uključuje djecu mlađu od 12 godina?

Ne

Način putovanja

Autobus,

Da li Vam je potreban smještaj i koja vrsta smještaja?

Privatni smještaj

Vrsta usluge

Pansion

Da li vam je potreban ski pass i za koliko osoba?

Ne, nije potreban

Da li želite imati fakultativne izlete u sklopu Vašeg odmora?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?