Krečenje

Datum objave

16.12.2016 12:25

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

80 - 100 m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Žuta,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno