Časovi pjevanja

Datum objave

16.12.2016 21:56

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 -12 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno