Čuvanje djece

Datum objave

17.12.2016 08:28

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

9 - 12 mjeseci,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Prije 8 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

Ostalo: ,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je