Usluga masaže

Datum objave

17.12.2016 14:38

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

Ostalo: Zavisi koliko jedna masaza traje vremenski

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana