Časovi iz turskog jezika

Datum objave

17.12.2016 19:04

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je