Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

17.12.2016 22:12

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook, Youtube, Ostalo: Instagram,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Dobiti na vidljivosti (prepoznatljivosti brenda),

Kada Vam treba odabrana usluga?

31-12-2016

Imate li dodati još neke informacije?

Nudimo usluge servisiranja i dijagnostike, atest, ugradnja plina, TFSI, FSI, GDI i TSI motore. Cilj koji nastojimo postići je stvaranje pozitivne slike o našem servisu i na kreativan način proširiti trenutne kupce koji su iz okoline Bihaća na prostor cijele Bosanske Krajine. Molimo sve one koji se ovakvim vidom promocije ne bave profesionalno da se ne javljaju na oglas. Hvala.