Prevodilac engleskog jezika

Datum objave

18.12.2016 10:03

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Klasični prevod,

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Inžinjerski

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

4

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je