Popravak šporeta

Datum objave

18.12.2016 11:31

Koju vrstu šporeta posjedujete?

Šporet kombinacija plin i struja

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: Crijevo za plin,

Koji dio je potrebno popraviti?

Nisam siguran/na

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, ali uz pomoć stručnjaka

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je provjeriti crijevo za plin i druge dijelove koji se ticu plina jer se povremeno osjeca miris plina u blizini sporeta.