Prodaja nekretnine

Datum objave

18.12.2016 19:45

Vrsta nekretnine

Ostalo: zemljiste,

Veličina nekretnine

Ostalo: zemljiste 1624kv 1/1

Molimo upišite veličinu nekretnine u m2

1624mk

Da li je nekretnina renovirana?

Ne

Starost nekretnine

Preko 50 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

zemljiste je 1/1 posjeduje ulaz sa glavne ceste papiri uredni