Časovi iz engleskog jezika

Datum objave

18.12.2016 22:22

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja engleskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Subota,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike,

Kada Vam treba odabrana usluga?

01-01-2017

Imate li dodati još neke informacije?

Akcenat je na osposobljavanju za komunikaciju, ne na gramatici kako je inace na kursevima.