Iznajmljivanje namještaja za događaje

Datum objave

19.12.2016 01:12

Za koju vrstu događaja Vam je potreban namještaj?

Ostalo: Tulum

Koliko stolova Vam je potrebno?

5

Koliko stolica Vam je potrebno?

25

Da li su vam potrebni stoljnjaci i presvlake za stolice?

Ne, nisu potrebni

Boja stoljnjaka i presvlaka za stolice

Bijela,

Gdje će se događaj održati?

U zatvorenom prostoru

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je