Privatni časovi plesa(individualni i grupni)

Datum objave

19.12.2016 22:21

Za koju starosnu dob su potrebni časovi?

36 - 45 godina,

Za koliko osoba su potrebni privatni časovi?

1

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koji stil/ove plesa želite naučiti?

Moderni ples,

Kojim danima želite trenirati?

Utorak, Petak,

U koje vrijeme želite trenirati?

Nakon 18 h

Koliko dugo želite da traje jedan trening?

30 - 45 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana