Obuka za šminkera

Datum objave

20.12.2016 11:35

Imate li prethodnog iskustva?

Srednje iskustvo

Koliko često želite obuku?

Više puta sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojima danima želite obuku?

Srijeda, Četvrtak,

U koje vrijeme želite obuku?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je