Dubinsko čišćenje/pranje

Datum objave

20.12.2016 13:37

Šta Vam je potrebno očistiti?

Ugao,

Koliko predmeta je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Cijena dubinskog pranja ugaone?