Stolarski radovi

Datum objave

20.12.2016 17:35

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: radni stol,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci stolara

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je skratiti radni stol.