Usluga masaže

Datum objave

20.12.2016 18:51

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih godinu dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Voljela bih dogovoriti 2 puta mjesecno