Krečenje

Datum objave

11.10.2016 11:02

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

20 - 40 m2

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Žuta,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno