Zimovanje

Datum objave

20.12.2016 19:37

Gdje planirate putovati?

Bosna i Hercegovina,

Sa kojeg odredišta polazite?

Banja Luka

Molimo upišite datum Vašeg putovanja

30.12

Koliko dana planirate da traje Vaše putovanje?

7 dana

Za koliko osoba je planirano putovanje?

2

Da li putovanje uključuje djecu mlađu od 12 godina?

Ne

Način putovanja

Auto,

Da li Vam je potreban smještaj i koja vrsta smještaja?

Potreban je hotelski smještaj

Vrsta usluge

Polupansion

Da li vam je potreban ski pass i za koliko osoba?

Ne, nije potreban

Da li želite imati fakultativne izlete u sklopu Vašeg odmora?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Ne