Kurs informatike

Datum objave

20.12.2016 22:21

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Word,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Preporučeno od instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Četvrtak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Poslije 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je