Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

20.12.2016 23:35

Koju vrstu problema imate?

Zaleđena cijev, Ostalo: ,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ostalo: ,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Bunar

Vrsta objekta

Kuća

Od kojeg materijala su cijevi?

PVC

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Prije 9 h

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno