Škola šaha

Datum objave

20.12.2016 23:53

Imate li prethodnog iskustva?

Napredno iskustvo

Koliko imate godina?

40 - 50 godina

Kojim danima želite pohađati školu šaha?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite pohađati školu šaha?

Ostalo: 0-24

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je