Usluga masaže

Datum objave

21.12.2016 11:34

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana