Usluga pisanja

Datum objave

21.12.2016 14:55

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Ostalo: Halo ba,

Koliko stranica je potrebno napisati?

1 - 2 stranice

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Ostalo: Alo,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Ostalo: Jesi li ti ozbiljna, Emina?

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Sta ti je, Emina?

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Kako moze x biti nepoznata