Bušenje bunara

Datum objave

21.12.2016 16:21

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Arteški bunar sa PVC konstrukcijom

Vrsta objekta

Poljoprivredni objekat

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

20 do 40 cm

Koje dubine želite da bude bunar

20 m

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je