Ostale električarske usluge

Datum objave

21.12.2016 17:05

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak

O kojoj vrsti problema je riječ?

Problem u napajanju,

Na kojoj vrsti instalacija je potreban rad?

Utičnice,

Da li je rad potreban u zatvorenom ili na otvorenom prostoru?

U zatvorenom prostoru

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stan

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je