Čuvanje djece

Datum objave

21.12.2016 20:47

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

Ostalo: ,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo:

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: ,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ostalo: ,

Koliko djece je potrebno čuvati?Kada Vam treba odabrana usluga?

1

Starosna dob djeteta (djece)Imate li dodati još neke informacije?

Ostalo: ,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?Vaša adresa / lokacija

Ostalo:

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: ,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

Ostalo: ,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je