Kurs meditacije

Datum objave

21.12.2016 22:47

Da li Vam je masažu preporučio doktor?

Ne

Želite li privatne ili grupne sesije?

Privatne

Želite li privatne ili grupne sesije?Želite li privatne ili grupne sesije?

Privatne

Koliko imate godina?Koliko imate godina?

23 - 29 godina

Koliko često želite meditirati?Koliko često želite meditirati?

Više puta sedmično

Kojim danima želite meditirati?Kojim danima želite meditirati?

Srijeda, Četvrtak,

U koje vrijeme želite meditirati?U koje vrijeme želite meditirati?

Između 15 - 18 h

Jeste li zainteresirani za druge stilove meditacije s pokretom?Jeste li zainteresirani za druge stilove meditacije s pokretom?

Ne, nisam zainteresiran/na,

Želite li privatne ili grupne sesije?Kada Vam treba odabrana usluga?

Po preporuci stručnjaka

Koliko imate godina?Imate li dodati još neke informacije?

23 - 29 godina