Arhitektonske usluge

Datum objave

22.12.2016 08:25

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog projekta, Izrada glavnog projekta, Dobijanje građevinske dozvole,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Kuća

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

Ostalo: kuca 10x12 (podrum, prizemlje, potkrovlje)

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Uradjen 3D model kuce. Dobro izdetaljisano samo to treba predstaviti kao projekat za dobijanje dozvola.