Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

22.12.2016 10:26

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Utorak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Ostalo: preko interneta,a da nije skype,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je