Skrivanje električnih kablova

Datum objave

22.12.2016 11:59

Od kojeg materijala je napravljen zid?

Beton,

Koju vrstu kablova je potrebno sakriti?

Ostalo: Tv,

U koliko prostorija je potrebno sakriti kablove?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno