Pravno savjetovanje

Datum objave

22.12.2016 14:50

U vezi čega Vam je potrebno pravno savjetovanje?

Ostalo: osnivanje udruženja,

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

osnivanje sportskog kluba - udruženje građana

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je