Servis računara

Datum objave

22.12.2016 16:37

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

HP

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

64 xp

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem, Potrebno je instalirati drajvere, Back - up podataka,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana