Usluga masaže

Datum objave

22.12.2016 21:11

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibinost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih godinu dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je