Usluga masaže

Datum objave

22.12.2016 22:37

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibinost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je