Instrukcije iz matematike

Datum objave

23.12.2016 13:15

Za koju vrstu matematike su Vam potrebne instrukcije?

Opća matematika, Ostalo: Limesi, ,

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Srednja škola

Kojim danima želite instrukcije?

Petak, Subota,

U koje vrijeme želite instrukcije?

Između 9 -12 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Limesi, beskonačni brojevi(parcijalne sume)