Servis računara

Datum objave

24.12.2016 12:30

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

HP

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Kali linux x86

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Ostalo: ,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno