Škola šaha

Datum objave

24.12.2016 17:20

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Kojim danima želite pohađati školu šaha?

Utorak, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati školu šaha?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je