Stolarski radovi

Datum objave

24.12.2016 20:02

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj, Police, Vrata,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Potrebno je farbanje, Potrebno je lakiranje,

Kada Vam treba odabrana usluga?

20-01-2017