Časovi iz turskog jezika

Datum objave

25.12.2016 18:25

Koliko imate godina?

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana