Rent a car

Datum objave

27.12.2016 12:24

Za koju svrhu Vam je potrebno vozilo?

Privatne potrebe

Da li Vam je potreban i vozač?

Da

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Gradski automobil

Molimo precizirajte model vozila koji biste željeli

Obično auto

Molimo upišite lokaciju preuzimanja vozila

Zepce

Molimo upišite lokaciju vraćanja vozila

Zepce

Molimo upišite koliko dugo će Vam biti potrebno vozilo

15 sati

Koliku kilometražu planirate preći?

800

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana