Izrada kaveza za kućne ljubimce

Datum objave

28.12.2016 15:49

Za koju vrstu životinja Vam je potreban kavez?

Ostalo: ptica,

Koliko kaveza Vam je potrebno?

Ostalo: 2

Molimo upišite koju dimenziju kaveza želite

loker

Koje boje želite da bude kavez/i?

Ostalo: nije bitna

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je