Solo muzičar

Datum objave

28.12.2016 18:02

Za koju vrstu događaja Vam je potreban muzičar?

Ostalo: Nova godina

Koliko gostiju / zvanica očekujete?

25 - 50

Koliko dugo želite da muzički nastup traje?

Ostalo: po dogovoru

Koju vrstu muzike želite na vašem događaju?

Zabavna ( domaća ), Narodna,

Šta biste željeli da ova usluga uključuje?

Pjevača, Klavijature, Gitaru, Ostalo: po dogovoru,

Da li će se događaj odvijati u unutrašnjem ili vanjskom prostoru?

Unutrašnji prostor

Da li će lokacija imati obezbijeđeno ozvučenje?

Ostalo: po dogovoru

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Lokacija lokala je m.dvor - centar - Sarajevo