Kurs knjigovodstva i računovodstva

Datum objave

28.12.2016 20:03

U koje svrhe Vam je potrebno pohađanje ovog kursa?

U privatne svrhe

Šta želite pohađati?

Računovodstvo,

Imate li prethodnog iskustva?

Ostalo: malo

Koliko imate godina?

36 - 45 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana